Презентације радова II стручног семинара

1. Стање безбједности у Републици Српској, Горан Шмитран, Зоран Средић

2. Мапирање ризика по општинама у Републици Српској, Крсто Липовац, Бојан Марић, Милан Тешић

3. Анализа стања безбедности саобраћаја у Републици Србији са мапама ризика по општинама и актуелне кампање Агенције за безбедност саобраћаја, Стојадин Јовановић, Бранимир Милетић, Драгослав Кукић, Жељка Зебић

4. Институционално јачање система управљања безбједношћу саобраћаја Републике Српске, Милија Радовић, Крсто Липовац, Горан Шмитран, Наташа Костић, Ранко Бабић

5. Компаративни приступ моделима националних агенција за безбједност саобраћаја, Цветанка Ристић, Кристи Бомбол

6. Искуства у сарадњи Агенције за безбедност саобраћаја са локалним телима за безбедност сабраћаја у Републици Србији, са освртом на предлог правилника о начину рада ових тела, Бранимир Милетић, Ђорђе Врањеш

7. Метод саобраћајног образовања и васпитања кажњених возача, Милан Вујанић, Далибор Пешић, Реља Мировић

8. Искуства Републике Њемачке у примјени казнених бодова, Жељко Вукмановић

9. Лиценцирање кадрова за оспособљавање кандидата за возаче у Републици Србији, Зоран Алимпић, Срећко Богићевић, Нина Драгутиновић - Јовановић

10. Рехабилитација возача којима је одузета возачка дозвола у Републици Србији, Нина Драгутиновић - Јовановић, Срећко Богићевић, Зоран Алимпић, Стојадин Јовановић

11. Извјештај ревизије учинка "Безбједност саобраћаја на путевима Републике Српске", Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске

12. Анализа стања безбједности саобраћаја не подручју Града Источно Сарајево са освртом на возаче почетнике и њихово учешће у саобраћајним незгодама, Валентина Мандић, Мирослав Ђерић

13. Оцјена безбједносног потенцијала високоризичних дионица магистралне путне мреже на подручју локалних заједница Републике Српске примјеном НСМ методологије, Валентина Мандић, Осман Линдов 

14. Мобилни телефон као фактор ометања возача за вријеме вожње - резултати тернског истраживања, Зоран Андрић, Мирослав Ђерић

15. Мапирање индикатора безбедности саобраћаја на примеру сигурносних појасева у Републици Србији, Далибор Пешић, Крсто Липовац, Драган Јовановић

16. Значај обуке и улога припадника саобраћајне полиције у пружању прве помоћи, Нада Бањац 

17. Утицај стационарног радарског система на безбједност саобраћаја на подручју града Бањалуке, Милан Саламадија, Јована Самопјан

18. Знање деце предшколског узраста о основним саобраћајним појмовима, Светлана Чичевић, Милан Вујанић, Далибор Пешић, Александар Трифуновић 

19. Испитивање нивоа знања учесника у саобраћају са посебним освртом на знања стечена у ауто школама, Душко Пешић, Вања Вожни, Александар Трифуновић

20. Неки аспекти о стратегији одлучивања о мерама и приоритетима у области безбедности друмског саобраћаја, Павле Галић, Мирослав Вукајловић, Борјан Галић

21. Идентификација безбједоносних ризика у зони прелаза пута преко жељезничке пруге на територији Града Приједора, Данислав Драшковић, Боро Дакић, Милан Пејић

22. Анализа узрока настанка саобраћајних незгода са учешћем трактора, Ненад Марковић, Тијана Иванишевић, Томислав Петровић, Ведран Вукшић

23. Утицај техничких унапређења савремених аутомобила на примарне и секундарне повреде пјешака, Далибор Недић

24. Утицај техничког стања возила на безбедност саобраћаја и могућности правилне процене стања неких елемената, делова и уређаја возила приликом вршења техничког прегледа, Никола Луковић, Мирослав Вукајловић

25. Утицај квалитета обуке кандидата за возаче на чињење прекршаја у саобраћају и настајање саобраћајних незгода, Жељко Бошњак, Александар Васиљевић, Бојан Стевановић, Горан Милошевић

26. Деонице путева са нултом толеранцијом на саобраћајне незгоде као елеменат стратешког управљања безбједношћу саобраћаја, Далибор Писић, Милија Радовић

27. Сарадња саобраћајне полиције са органима локалне самоуправе и осталим субјектима безбједности саобраћаја - Нови Сад као примјер добре праксе, Ненад Станковић

28. Анализа безбједности саобраћаја на подручју ЦЈБ Добој, Бојан Марић, Јовица Жигић, Тихомир Ђурић

29. Интелигентни транспортни системи у аутомобилима у функцији безбједности саобраћаја, студија примера: Брод, Република Српска, Милан Тешић, Милорад Плавшић

30. Анализа прекорачења брзине на градској мрежи града Бања Луке, Марко Ковачевић© 2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
s
Покреће:  BitLab