Резолуција А/РЕС/74/299_Унапређење глобалне безбједности саобраћаја на путевима

Резолуција А/РЕС/74/299_Унапређење глобалне безбједности саобраћаја на путевима

Генерална скупштина Уједињених нација је усвојила резолуцију "Унапређење глобалне безбједности саобраћаја на путевима" 31.августа 2020. године, којом се проглашава период од 2021-2030. године Другом деценијом акције за безбједност саобраћаја на путевима.

Тачка 3. Резолуција А/РЕС/74/299_Унапређење глобалне безбједности саобраћаја на путевима

Проглашава период од 2021-2030. године Другом деценијом акције за безбједност саобраћаја на путевима, која има за циљ смањење броја смртних случајева и повреда у друмском саобраћају за најмање 50 посто од 2021. до 2030.године, и с тим у вези позива државе чланице да наставе акцију до 2030. на постизању свих Циљева одрживог развоја које се односе на безбједност саобраћаја на путевима, укључујући циљ 3.6, у складу са обећањем датим 2019. године на форуму високог политичког нивоа о одрживом развоју који је сазван под покровитељством Генералне скупштине, посебно узимајући у обзир преосталу деценију акције за потпуно постизање циљева одрживог развоја до 2030. године.

Цијели текст резолуције можете наћи на следећем линку: 

Енглески језик: Resolution А/RES/74/299_Improving global road safety

Српски језик: Резолуција А/РЕС/74/299_Унапређење глобалне безбједности саобраћаја на путевима


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab