Кампања „Буди паметнији од телефона“

Кампања „Буди паметнији од телефона“

Мобилни телефони су у широкој употреби код свих категорија становништва. Употреба мобилног телефона током вожње може бити опасна као и вожња под утицајем алкохола. Зато је овај феномен постао предмет многобројних истраживања. Већина ових истраживања су усмјерена на повезаност употребе мобилног телефона са ризиком од настанка саобраћајне незгоде и утицајем употребе мобилног телефона на возачке способности, у току вожње. С обзиром да је „Употреба мобилног телефона током вожње”, препозната као фактор који утиче на возачке способности и доприноси настанку саобраћајне незгоде, употреба мобилног телефона током вожње је забрањена.

Током мјесеца априла и маја спровешће се превентивна кампања под називом „Буди паметнији од телефона“. И ове године као и прошле као партнер кампањи придружила се друштвено одговорна М:тел компанија.

М:тел компанија као партнер у провођењу превентивне кампање „Буди паметнији од телефона“ пружила је стручну помоћ, финансирала израду комплетног материјала те емитовање истог.

Превентивном кампањом се жели утицати на промјену ставова према употреби мобилног телефона у вожњи указивањем на опасности које са собом носи употреба мобилног телефона.

Видео спот за кампању можете погледати Овдје.


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab CMS