ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ АКТИВНОСТИМА КРОЗ ПОТПИСИВАЊЕ ДЈЕЧИЈИХ ДЕКЛАРАЦИЈА

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ АКТИВНОСТИМА КРОЗ ПОТПИСИВАЊЕ ДЈЕЧИЈИХ ДЕКЛАРАЦИЈА

У периоду од 04. до 10. маја 2015. године, обиљежена је III УН-ова седмица безбједности саобраћаја, која је била посвећена „безбједности дјеце“. У току те недјеље бројне државе чланице су се придружиле тим активностима и пружиле подршку унапређењу безбједности дјеце на путевима.

Поменута активност под називом Save Kids lives (спасимо дјечије животе) покренута је од стране Ујединјених Нација. Спроводила се кроз потписивање дјечијих декларација а које се примјењује У САД, Аустралији и земљама Европе. На тај начин је постало међународни покрет који тежи креирању безбједних и одрживих видова кретања за дјецу.

Уважавајући позитивну праксу из земаља Европске уније и окружења, Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, у складу са својим овлаштењима и Планом рада за протеклу годину анимирала је значајан број локалних заједница те на тај начин се придружила бројним субјектима широм свијета и пријавила активности у оквиру поменуте недеље а са активностима наставила и у 2016. години.

У тим активностима кроз потписивање дјечијих декларација поред запослених у Агенцији  учествовало је 28 локалних заједница ангажујући доносиоце одлука као што су градоначелници, начелници, замјеници начелника, предсједници скупштина општина, командири полиције, директори основних и средњих школа, директори вртића. У потписиванју су учествовала и бројна дјеца.

Дјечије декларације је потписало 65 основних школа, 16 средњих школа, 5 вртића, музичка школа у граду Бијељина као и Удруженје родитеља у Општини Љубиње.

Општине које су потписале дјечије деклерације можете погледати овдје.

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab CMS