Влада Републике Српске усвојила Смјернице за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској

Влада Републике Српске усвојила Смјернице за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској

Агенција за безбједност саобраћаја реализовала је стратешки пројекат под називом „Методологијa за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за стратешко управљање безбједношћу саобраћаја“ са циљем постављања основа за развој одрживог система праћења индикатора безбједности саобраћаја на националном и локалном нивоу. Методологија која је проистекла из претходно поменутог пројекта чини саставни дио ових смјерница и представља основ за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја на подручју Републике Српске.

Смјернице за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској у потпуности прате усвојену Методологију и односе се на све субјекте система безбједности саобраћаја који су дефинисани чланом 2. Закона о безбједности саобраћаја Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 63/11). Смјернице ближе дефинишу основе за развој система континуираног и периодичног мјерења основних индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској, са посебним акцентом на обавезе свих субјеката система безбједности саобраћаја у развоју система континуираног и периодичног мјерења индикатора безбједности саобраћаја.

С тим у вези, на основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08 и 11/09), а у вези са чланом 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број 63/11), на 4. сједници одржаној 17. јануара 2019. године, Влада Републике Српске је донијела Одлуку о усвајању Смјерница за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској (број: 04/1-012-2-122/19), а која је објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 6/19.

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab