АГЕНЦИЈA ЗА БЕЗБJЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРИМЉЕНА ЈЕ У ЧЛАНСТВО СВЈЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНТИВУ У САОБРАЋАЈУ – PRI (La Prévention Routière Internationale)

АГЕНЦИЈA ЗА БЕЗБJЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРИМЉЕНА ЈЕ У ЧЛАНСТВО СВЈЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРЕВЕНТИВУ У САОБРАЋАЈУ – PRI (La Prévention Routière Internationale)

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, као управна организација у саставу Министарства саобраћаја и веза, примљена је у чланство Свјетске организације за превенцију у друмском саобраћају PRI (La Prévention Routière Internationale).

 Сва свјетска истраживања указују да превентивне активности и кампање у безбједности саобраћаја имају немјерљиво велики позитиван учинак на смањење броја погинулих у саобраћајним незгодама на путевима, тако да је постојала потреба за размјеном искустава у овој области са другим земљама као и за међународно ангажовање по овом питању.

У контексту наведених надлежности Агенције за безбједности саобраћаја и штета које друштво трпи због саобраћајних незгода које се свакодневно догађају, а које према обављеном истраживању износе око 172 милиона КМ годишње, од битног је значаја пријем Агенције за безбедност саобраћаја Републике Српске у чланство Свјетске организације за превенцију у друмском саобраћају PRI (La Prévention Routière Internationale).

Свјетска организација за превенцију у друмском саобраћају – PRI (La Prévention Routière Internationale) је свјетска, невладина и непрофитна организација, основана
1959. године у Француској са циљем промовисања сарадње између државних институција које се баве безбједношћу на путевима (пре свега превентивног карактера), и има консултативни статус у УН и Међународном форуму за транспорт (бившој Европској конференцији Министара саобраћаја). Организација сарађује са Свјетском здравственом организацијом (WHO), Европским комитетом за безбједност саобраћаја (ETSC) и другим организацијама у овој области. Тренутно се сједиште организације налази у Холандији с обзиром да је председник PRI организације господин Joop Goos из Холандије.

Органи PRI организације су: Генерална скупштина, Извршни комитет и Секретаријат а чине је још и: Регионална група арапских земаља, Регионална група нордијских земаља, Регионална група за средњу и источну Европу, Специјални комитет за трансфер знања, Специјални комитет за едукацију, Специјални комитет за кампање и Специјални комитет за младе у саобраћају.

Учлањењем Агенције за безбедност саобраћаја Републике Српске у PRI организацију, отварају се могућности за унапређење знања и искуства у превентивном раду на смањењу броја сабраћајних незгода и настрадалих лица у саобраћајним незгодама у Републици Српској, као и могућности повезивања са другим институцијама које се баве овим пословима у заједничким активностима и пројектима који би се реализовали са циљем унапређења стања безбједности саобраћаја у Републици Српској , Региону и шире.

 

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab CMS