Учешће Агенције за безбједност саобраћаја у онлајн састанку Европског савјета за безбједност саобраћаја

Учешће Агенције за безбједност саобраћаја у онлајн састанку Европског савјета за безбједност саобраћаја

Дана 25. марта 2020. године одржан је онлајн састанак Европског савјета за безбједност саобраћаја, са сједиштем у Бриселу, Белгија. Тема састанка је била измјене и допуне директиве 2008/96/ЕЦ која се односи на управљање безбједношћу саобраћајне инфраструктуре, као и представљање најважнијих активности на унапређењу безбједности саобраћаја свих пуноправних чланица овог Савјета.

Током састанка формиране су радне групе за израду нових смјерница које су наведене у измјенама и допунама ове директиве. Представник Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске, др Милан Тешић, узео је активно учешће у припреми и изради нових смјерница које дефинише претходно поменута директива. На тај начин се прикључио тиму експерата из области безбједности саобраћаја на нивоу Европске уније, који ће допринијети дефинисању бољег законског оквира и смањењу броја погинулих и тешко повријеђених лица на подручју цијеле Европе. Процјењује се да ће измјене ове директиве као и њена имплементација спасити 3.200 живота и смањити 20.700 тешко повријеђених лица у Европској унији до 2030. године.

Припрема радних докумената и потребних материјала за Европски парламент подразумијева континуиран рад и активно учешће у онлајн састанцима или уживо, у наредне двије године због планираног завршетка преузетих активности.

Предности које се остварују кроз активно учешће у овим састанцима омогућавају промоцију институција Републике Српске, док ће Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске бити мјесто размјене успјешних мјера и пракси са европског на ниво Републике Српске.


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab