Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске учествује у истраживању Универзитета Лафборо, Велика Британија

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске учествује у истраживању Универзитета Лафборо, Велика Британија

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске учествује у истраживању Универзитета Лафборо (енг. Loughborough University), Лондон, Велика Британија, у оквиру пројекта „Циљеви у безбједности саобраћаја“, а на препоруку Европског савјета за безбједности саобраћаја, са сједиштем у Бриселу, Белгија.

Циљ пројекта јесте анализа система управљања безбједности саобраћаја, заступљености савременог приступа безбједности саобраћаја (енг. Safety System Approach) у стратешким докуменатима (стратегија безбједности саобраћаја и пратећи акциони планови), дефинисаних циљева, одрживих система финансирања намијењених за реализацију претходних докумената, реализације дефинисаних циљева кроз мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја, као и начине извјештавања и евалуације.

Након учешћа у анкетном истраживању и представљених успјешних пракси у Републици Српској и на иницијативу тима за реализацију пројекта, на челу са проф. Питом Томасом, одржан је онлајн састанка 29.4.2020. године, са др Миланом Тешићем, Руководиоцем Одсјека за возаче, возила и путеве у Агеницији за безбједност саобраћаја.

Том приликом детаљније су представљене успјешне праксе у Републици Српској које се односе на израду стратешких докумената (Стратегије и Програма безбједности саобраћаја у Републици Српској), дефинисане циљеве који су у складу са циљевима Европске уније, те израду нове стратегије и пратећих програма безбједности саобраћаја за период до 2030. године. Такође, наглашен је значај праћења индикатора безбједности саобраћаја за достизање дефинисаних циљева и евалуације предузетих мјера, као и значај локалних савјета за безбједност саобраћаја у јединицама локалних самоуправа за унапређење безбједности саобраћаја.

Коначан извјештај пројекта биће достављен Агенцији за безбједност саобраћаја у наредним мјесецима.  На овај начин се Република Српска сврстала међу земље широм свијета које су обухваћене овим свеобухватним пројектом, што даје подстрек свим субјектима безбједности саобраћаја да посвећено раде на унапређењу безбједности саобраћаја на подручју Републике Српске. 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab