Oдржана радионица у оквиру ТРАФСАФ пројекта на Факултету за грађевинарство, саобраћајно инжењерство и архитектуру у Марибору

Oдржана радионица у оквиру ТРАФСАФ пројекта на Факултету за грађевинарство, саобраћајно инжењерство и архитектуру у Марибору

Агенција за безбједност саобраћаја узела је учешће у радионици у оквиру ТРАФСАФ пројекта која је одржана од 8. до 12. априла 2019. године у Марибору,Словенија

Агенција за безбједност саобраћаја узела је учешће у радионици која је одржана од 8. до 12. априла 2019. године у Марибору, Словенија у оквиру Erasmus + пројекта под називом Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAF.

У радном дијелу, представљени су системи безбједности саобраћаја у земљама Западног Балкана, са освртом на следеће сегменте: управљање безбједношћу саобраћаја, дјеловање националних савјета за безбједност саобраћаја, постојање водеће агенције за безбједност саобраћаја, стање у погледу броја саобраћајних незгода и њихових последица, постојање стратешких докумената те законских и подзаконских аката. Такође, одржане су сједнице Управног и Организационог комитета пројеката, чији је Агенција члан.

Представник Агенције др Милан Тешић представио je систем безбједности саобраћаја у Босни и Херцеговини као и у Републици Српској са акцентом на рад Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске на челу са премијером Владе Републике Српске, постојање водеће Агенције као и стратешких докумената као што су: Стратегија безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022 и Програм безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2019-2022.

Током састанка договорене су активности у наредним мјесецима. Више детаља можете пронаћи на:  https://trafsaf.pr.ac.rs/


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab CMS