Агенција за безбједност саобраћаја, у складу са одредбама Закона о слободи приступа информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 20/01) доноси:

ВОДИЧ

о поступку приступа информацијама у Агенцији за безбједност саобраћаја

Свако физичко и правно лице има право на приступ информацијама у складу са Законом о слободи приступа информацијама.

Свако физичко и правно лице има право да поднесе захтјев за слободан приступ информацијама из надлежности Агенције за безбједност саобраћаја на за то предвиђеном обрасцу.

Захтјев се подноси у писаном облику редовном поштом, факсом, електронском поштом, или предајом захтјева на Протокол.

По пријему захтјева Агенција је дужна да путем овлаштеног службеника размотри захтјев и поступи у складу са Законом о слободи приступа информацијама.

Саставни дио овог водича је Образац за подношење захтјева за приступ информацијама, који можете овде преузети, те на инфо полицама Агенције.


Питања и одговори


Врста:


Наслов*:

Категорија:


Текст*:


Име:

Град:

Е-пошта:

Телефон:

Постављена питања и одговoри
© 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS