Директор

Младен Петровић

В.Д. Директора


CURRICULUM VITAE


1.

Презиме:

Петровић

2.

Име:

Младен

3.

Звање:

дипл. инж. грађ.

4.

Датум рођења:

04.10.1980.

5.

Мјесто рођења:

Бијељина, БиХ

6.

Држављанство:

БиХ, Србија

7.

Образовање:

 

Institucija [period]

Диплома, свједочанство, сертификат:

Математичка Гимназија у Бијељини
1995. - 1999.

Свједочанство

 

Грађевински факултет у Београду, универзитета у Београду, одсјек за путеве и жељезнице
1999. – 2006.

Диплома дипломираног грађевинског инжењер

 

Стручни испит у Београду, Србија, 2009.

Лиценце за пројектовање, извођење и надзор на објектима нискоградње

 

Стручни испит у Бањалуци, Република Српска, БиХ, 2010.

Лиценце за пројектовање, извођење и надзор на објектима нискоградње

 

Стручни испит у Бањалуци, Република Српска, БиХ 2012.

Лиценца за израду просторно-планске документације

 

Стручни испит у Бањалуци, Република Српска, БиХ 2014.

Лиценца за ревидовање пројеката нискоградње

 

Стручни испит из области заштите и здравља на раду у Бањалуци, Република Српска, БиХ, 2015.

Лиценца из области заштите и здравља на раду

 

Интернационални семинар, приватна и јавна сарадња у аутопутевима (PPP in Highways) на грађевинском факултету у Београду
2006.

Сертификат

 

Специјализовани семинари о пројектовању кружних раскрсница у градовима, као и пројектовање градских саобраћајница и паркинг простора
2008.

Сертификат

 

Специјализовани семинар за кориштење софтвера за пројектовање путеваGCM (GAVRAN – civil modeller)
2006. i 2008.

Сертификат

 

Семинар у Јапану под називом “Управљање путном мрежом” Tokyo, 29.9.2009. до 28.10.2009.

Сертификат

 

Семинар у Јапану под називом “Технике управљања отпадом и едукација о заштити животне средине” Kitakyushu, 23.01.2011. до 29.04.2011.

Сертификат

 

Специјализовани семинари о заштити животне средине са фокусом на ЕУ стандарде, Брисел, Stockholm, Љубљана2012. i 2013.

3 сертификата

 

Специјализовани семинари о јавним набавкама по стандардима ЕУ “Matra Patrol European Procurement training programme”, The Hague, The Netherlands,04.10.2015. до14.10.2015.

Сертификат

 

Међународни семинар "Практична употреба уговарања по FIDIC-u" Сарајево, 25-26 септембар, 2019.

Сертификат

8.

Познавање језика: (1-основно, 5-одлично)

Језик

Читање

Причање

Писање

Српски

5

5

5

Енглески

5

5

5

Њемачки

4

2

3

Јапански

1

1

1

9.

Остале вјештине:

AutoCAD, Office, GCM software for road projecting (GAVRAN – civil modeller), Internet, специјализовани програми у пољу пројектовања у грађевинарству;

Похађање неколико семинара о управљању пројектима према FIDIC-у

 • Положен стручни испит у Босни и Херцеговини и у Републици Србији
 • Лиценца за пројектовање и надзор на објектима нискоградње, (БиХ), 
 • Лиценца за извођење и надзор на објектима нискоградње, (БиХ),
 • Лиценца за израду просторно планске документације, (БиХ),
 • Лиценца за вршење ревизије на пројектима нискоградње, (БиХ),
 • Положен стручни испит из области заштите и здравља на раду. (БиХ)
 • Положен стручни испит у Републици Србији

Лиценца за пројектовање и надзор на објектима нискоградње, област путева и жељезница (Србија),

10.

Радно искуство:

 • Новембар 2006. - март 2016. Одговорни пројектант за објекте нискоградње - Ј.П. “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина
 • Март 2016. - Април 2017. Одговорни Надзорни орган на изградњи аутопута Коридор
 •  X, источни крак - консултантска кућа iC Consulenten из Беча. Надзор на аутопуту Коридорa X (дионица Чифлик до Пирота (исток), око 28 km) - Пројекат је укључивао све релевантне електричне и механичке објекте, наплатне станице и објекте, пет чворова, 2 моста, два тунела и паралелни некомерцијални пут дужине 21 km ради побољшања интеграције с локалном путном мрежом. Пројект реализован у складу с ПРАГ уговорним процедурама. Клијент: Делегација Европске уније у Републици Србији (финансирање: ИПА) / ЈП „Коридори Србије“; Инвестиција: Укупна вриједност инвестиције cca. 130 милиона ЕУР
 • Април 2017. – Децембар 2020. Генерални директор Ј.П. “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина
 • Јануар 2021. – Септембар 2021. Извршни директор за технички сектор, Ј.П. “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина
 • Септембар 2021. – Фебруар 2022. - Шеф службе за уређење градског грађевинског земљишта и имовинско правне послове у Ј.П. “Дирекција за изградњу и развој града” д.о.о. Бијељина

11.

Tренутна позиција:

 • В.Д. Директора Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске

12.

Додатна професионална дјелатност:

 • Члан ПИУ тима од 2012. до2016. године(Project Implementation Unit) на капиталним пројектима у Граду Бијељина, пројекат за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода

13.

Остале активности:

 • Предсједник кошаркашког клуба КК “Радник БН Баскет” који се такмичи у Премијер лиги БиХ
 • Члан Ротарy клуба Бијељина

 

14.

Професионално искуство

Референс листа

Пројекти саобраћајница:

 • Главни пројекат раскрснице улица Незнаних јунака, Кулина Бана и Душана Баранина
 • Главни пројекат изградње улице која повезује улице Рачанску и Кнез Иво од Семберије
 • Главни пројекат за изградњу саобраћајница уласка у болницу
 • Главни пројекат реконструкције улице Косовске и Војводе Степе у Јањи
 • Главни пројекат реконструкције саобраћајница за ИВ фазу (Мајевичка улица, Улица Меше Селимовића, Улица Српске добровољачке гарде)
 • Главни пројекат изградње приступне саобраћајнице према еколошкој депонији
 • Техничко рјешење са предмјером и предрачуном интерне саобраћајнице за улаз у хитну помоћ Дома здравља
 • Техничко рјешење са предмјером и предрачуном раскрснице улица: Рачанска – Српске добровољачке гарде – Нова улица кроз касарну
 • Главни грађевински пројекат саобраћајница са пројектом саобраћајне сигнализације и опреме са вањским уређењем парцеле К.Ч. 4231 К.О. Велика Обарска
 • Главни пројекат саобраћајница индустријске зоне 3
 • Главни пројекат изградње бициклистичко – пјешачке стазе у насељу Хасе
 • Главни пројекат изградње кружне раскрснице на Лединцима
 • Пројекат измјештања дијела корита Мраморачке ријеке и уређење приступног пута у Осмацима
 • Главни пројекат сервисних саобраћајница у склопу универзитетског комплекса
 • Идејни пројекат за изградњу два привремена аутобуска стајалишта у Хан Пијеску
 • Главни пројекат изградње кружне раскрснице код „Дуд-а“ У Бијељини
 • Главни пројекат изградње кружне раскрснице у Великој Обарској
 • Главни пројекат саобраћајнице која повезује Комитску улицу и улицу Краља Драгутина у Бијељини
 • Главни пројекат реконструкције улице Патријарха Павла
 • Главни пројекат изградње бензинске станице „4. април“
 • Главни пројекат реконструкције Карађорђеве улице
 • Главни пројекат реконструкције Атинске улице
 • Главни пројекат саобраћајнице која спаја магистрални пут Бијељина – Тузла са локацијом новог градског гробља у Бијељини
 • Главни пројекат за изградњу приступне саобраћајнице у унутрашњи простор гробља, са паркинг простором (градско гробље Бијељина)
 • Главни пројекат реконструкције улице Кнегиње Милице и дијела Светог Саве
 • Главни пројекат реконструкције Његошеве улице и улице Меше Селимовића
 • Главни пројекат кружне раскрснице на локацији „Гаруља“ у Бијељини
 • Главни пројекат уређења канала Дашница са реконструкцијом обалних садржаја од улице Цара Уроша до Пантелинске улице
 • Главни пројекат за изградњу саобраћајнице у комплексу „Индустријска зона 2“ у Бијељини
 • Главни пројекат за изградњу треће саобраћајне траке са пратећим објектима на магистралном путу М14.1, дионица број 416, Вршани Бијељина 5, у реону насеља Драгаљевац Доњи
 • Главни пројекат раскрснице са кружним током саобраћаја на укрштању магистралног пута М18 и саобраћајнице између ИЗ 2 и ИЗ 4 у Бијељини

Пројекти вањских уређења и паркинг простора:

 • Главни пројекат за изградњу паркинг простора у улици Милоша Црњанског (иза зграде ОЈДП „Град“)
 • Главни пројекат вањског уређења око постојећег вишепородичног стамбеног објекта Б-10 у Јањи и регулисања функције септичке јаме
 • Главни пројекат уређења Трга Краља Петра I Карађорђевића
 • Техничко рјешење вањског уређења Дома култура у Јањи
 • Главни пројекат вањског уређења простора код Дома културе у Горњем Црњелову
 • Приједлог уређења простора око објекта Саборне Цркве у Бијељини
 • Идејни ситуациони приједлог уређења слободне површине уз раскрсницу на Лединцима
 • Пројекат вањског уређења манастирског комплекса у насељу 5 језера.
 • Главни пројекат вањског уређења церемонијалног трга на локацији Новог гробља у Бијељини
 • Главни пројекат вањског уређења изградње петоразредне ОШ и дјечијег обданишта у насељу Лединци

Надзор на објектима:

 • Надзор на реконструкцији улице Николе Тесле , у склопу главног пројекта изградње канализације у Бијељини
 • Надзор на санацији топловода у склопу стамбеног комплекса ДЦ
 • Надзор на реконструкцији улице Жртава фашистичког терора , у склопу главног пројекта изградње канализације у Бијељини
 • Надзор на изградњи кружне раскрснице у Великој Обарској,
 • Надзор на реконструкцији улице Галац и улице Потпоручника Смајића , у склопу главног пројекта изградње канализације у Бијељини
 • Надзор на реконструкцији дијела улице Кнеза Милоша, у склопу главног пројекта изградње канализације у Бијељини
 • Надзор на реконструкцији Мајевичке улице, у склопу главног пројекта изградње канализације у Бијељини
 • Надзор на извођењу радова вањског уређења Манастира Свете Петке у Бијељини
 • Надзор на реконструкцији улице Кнегиње Милице и дијела улице Светог Саве, у склопу главног пројекта изградње канализације у Бијељини
 • Надзор на извођењу паркинг простора у улици која повезује Рачанску улицу и улицу Кнеза Иве од Семберије у Бијељини
 • Надзор на извођењу прве фазе пројекта изградње јавног паркинга иза ОЈДП „Град“ у Бијељини
 • Надзор на извођењу радова на изградњи сервисних саобраћајница у кругу Градске болнице и Дома здравља
 • Надзор на реконструкцији Комитске улице у Бијељини
 • Надзор на изградњи бициклистичко-пјешачке стазе уз магистрални пут Бијељина - Тузла
 • Надзор на уређењу кванташке пијаце у Бијељини
 • Надзор на изградњи приступног пута на мост преко канала Дашница у Великој Обарској
 • Надзор на изградњи саобраћајница у Индустријској зони 3
 • Надзор на реконструкцији улица Мајевичка, Меше Селимовића, Трг Ђенерала Драже Михајловића и кружне раскрснице „Гаруља“
 • Надзор на изградњи приступне саобраћајнице на Ново гробље, као и унутрашњих саобраћајница и церемонијалног трга
 • Надзор на изградњи јавног паркинг простора иза Робне куце у Бијељини
 • Надзор на изградњи аутопута - Коридор 10 у Србији, црвена књига ФИДИЦ-а, референца у прилогу
 • Надзор на изградњи Нове аутобуске станице у Бијељини

15.

Остале информације и контакт:

Тел: +38765/842-122, +38165/855-1555

e-mail:  mladen5rovic@gmail.commladen5@yahoo.commladen.petrovic@dirgbn.com

Адреса:

Младен Петровић
Јерменска 28
76 300 Бијељина, 
Република Српска, Босна и Херцеговина© 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS