Јавне набавке 2020 година

Јавне набавке 2020 година - Фонд 01


Одлука о изузећу - РТВ преплата 


Одлука о изузећу - комунална накнада 


Одлука о изузећу - одржавање простора


Одлука о изузећу - гријање 


Одлука о изузећу - одвоз смећа 


Одлука о изузећу - електрична енергија 


Oдлука - набавка рачунара 


Одлука - закуп паркинг мјеста


Одлука - набавка робе за репрезентацију 


Одлука - набавка робе за хигијену


Одлука - набавка столице 


Одлука - услуга поправка браве 


Одлука - услуга системаског прегледа 


Одлука - прање службеног возила


Одлука - услуга штампе


Одлука - услуга специјално оглашавање


Одлука - услуга израде гиф-а


Одлука - услуга израде софтверског рјешења


Одлука - услуга ФУК


Одлука - услуга израде дизајна 


Oдлука - услуга одржавања службеног возила 


Oдлука - услуга осигурања радника


Одлука - одржавање службеног возила 


Одлука - регистрација службеног возила - комби


Одлука - услуга одржавања симулатора 


Одлука - услуга прања службеног возила


Одлука - услуга поправка телефонске централе


Одлука - услуга превоза симулатора


Одлука - набавка тонера 


Одлука - набавка канцелариског материјала 


Одлука - услуга поправка усисивача 


Одлука - услуга монтажа бојлера 


Одлука - услуга поправка одвода 


Одлука - набавка бојлера


Одлука - набавка робе за хигијену 


Одлука - набавка репрезентације 


Одлука - набавка канцеларијског материјал 


Одлука - набавка софтвера


Oдлука - набавка дезинфекционог средства


Одлука - објава јавног позива 


Oдлука - одржавање службеног возила


Одлука - адвокатске услуге 


Одлука - набавка бицикла 


Одлука - набавка таблета и ранца


Одлука - набавка мајица 


Одлука - одржавање апликације 


Одлука - услуга дезифекције простора 


Одлука - набавка софтвера 


Одлука - адвокатске услуге 


Одлука - фејзбук оглашавање 


Одлука - закуп домена 


Одлука - регистрација возила 


Одлука - технички преглед симулатора 


Одлука - набавка горива 


Одлука - набавка повратна авионска карта 


Одлука - вулканизерске услуге 


Одлука - услуга IP/MPLS - UPN


Одлука - услуга објаве чланака у дјечијем часопису 


Одлука - услуга извођења представе "Мирка"


Позив за достављање понуде - услуга смјештаја 


Позив за достављање понуде - услуге стручног усавршавања запослених 


Позив за достављање понуде - услуга екстерне репрезентације 


Jaвне набавке 2020. година  - фонд 02


Oдлука - услуга објављивања текста јавног позива


Одлука - набавка комби возила


Одлука - набавка тахографа 


Одлука - услуга мјерења индикатора


Одлука - адвокатске услуге 


Одлука - адвокатске услуге 


Одлука о поништењу поступка јавне набавке - набавка полицијске опреме 


Јавне набавке 2020. година - фонд 03


Одлука - набавка промотивног материјала 


Одлука - поништење поступка - набавка промотивног материјала 


Oдлука - услуга извођења представе "Цицица"


Oдлука - поништење поступка 


Одлука - набавка промотивног материјала II 


Извод из плана јавних набавки Фонд 03 за 2020. годину © 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS