Одсјек за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове


У Одсјеку за правне, кадровске, финансијско-рачуноводствене и опште послове обављају се сљедећи послови: кадровски, организациони, аналитичко – информативни, нормативно правни, , пријем, завођење, достава у рад, развођење и архивирање аката и других материјала; набавка материјално техничких средстава за рад агенције, други послови значајни за рад агенције у цјелини, као и помоћно техничке послове.
 

Руководилац одсјека

Христина Бојанић

Број телефона: 051/220-336

Број факса: 051/220-333

Mail: h.bojanic@absrs.org                       

 

Технички секретар:

Смиљка Топић 

Број телефона:051/220-330

Број факса: 051/220-333

Mail: s.topic@absrs.org© 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS