Одјељење за послове унапређења безбједности саобраћаја, планирање, анализе и статистике

У одјељењу за послове унапређења безбједности саобраћаја, планирање, анализе и статистике правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за безбједност саобраћаја дефинисана су два одсјека: 
 
1. Одсјек за координацију, планирање и статистике 
 
Руководилац одсјека 
Милан Илић
Телефон: 051/220-337
Факс: 051/220-333
Mail: m.ilic@absrs.org 
 
 
Виши стручни сарадник за сарадњу и координацију са субјектима у систем безбједности саобраћаја

Милка Дубравац 
Телефон: 051/220-338
Факс: 051/220-333
Mail: m.dubravac@absrs.org

 

Виши стручни сарадник за рад са јединицама локалне самоуправe

Раденка Ђекић
Телефон: 051/220-332
Факс: 051/220-335
Mail: r.bjelosevic@absrs.org 

 

2. Одсјек за возаче, путеве и возила
 
Руководилац одсјека 
 
Никола Торбица, Mастер инжењер саобраћаја
Телефон: 051/220-339
Факс: 051/220-333
Mail: n.torbica@absrs.org
 
Виши стручни сарадник за путеве и лиценцирање 
 
Марко Голић, Дипломирани инжењер саобраћаја
Телефон: 051/220-330
Mail: m.golic@absrs.org 
 
Виши стручни сарадник за превентиву, планирање и рад на кампањама на унапређењу безбједности саобраћаја 
 
Горан Бошњак, Мастер инжењер саобраћаја 
Телефон: 051/220-332
Мail: g.bosnjak@absrs.org 


© 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS