ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018. ГОДИНА 


Одлука о директном поступку - набавка канцеларијског материјала 


Одлука о директном поступку - набавка промотивног материјала 


Одлука о избору најповољнијег понуђача - два радарска уређаја за мјерење брзине 


Одлука о поништењу јавне набавке у предмету јавне набавке - набавка рачунарске опреме, софтвере и комуникационе опреме 


Одлука о избору најповољнијег понуђача - рачунарска опрема, софтвере и комуникационе опреме 


Одлука о директном споразуму - набавка робе за репрезентацију 


Одлука о директном споразуму - набавка робе за хигијену 


Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге израде Програма основне и периодичне обуке ревизора и провјеривача 


Одлука о директном споразуму - набавка саобраћајне игрице


Одлука о директном споразуму - набавка поклона - ранци


Одлука о избору најповољнијег понуђача - организација и извођење обуке 


Одлука о директном поступку - услуге оглашавања на друштвеним мрежама 


Oдлука о измјени и допуни Плана јавних набавки за 2018. годину 


Одлука о директном поступку - набавка антивируса 


Одлука о директном поступку - набавка љетних гума за службено возило


Oдлука о директном поступку - набавка авионске карте 


Позив за достављање понуде – организовање радионице


Одлука о избору најповљниијег добављача - набавка два радарска уређаја 


Oдлука о директном поступку - услуга одржавања службеног возила 


Одлука о директном споразуму - осигурање службеног аута 


Одлука о директном споразуму - набавка дизел горива


Образац реализације уговора - набавка стационарног система за аутоматску контролу


Одлука о избору - набавка стационарног система за аутоматску контролу 


Oдлука о директном поступку - услуга извођења представе "Мирка"


Oдлука о директном поступку - набавка повратне авионске карте 


Позив за достављање понуде - набавка услуге екстерне репрезентације 


Oдлука о директном споразуму - услуга објављивања чланака


Одлука о директном споразуму - набавка услуга IP/MPLS VPN


Позив за достављање понуде - услуге стручног усавршавања 


Позив за достављање понуда - услуге смјештаја 


Извод из плана јавних набавки Фонд 02 за 2018. годину - исправка техничке грешке 


Извод из плана јавних набавки Фонд 02 за 2018. годину 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА 


Одлука о директном поступку - услуга фиксне телефоније и интернета


Одлука о директном споразуму - набавка веб апликације


Одлука о директном споразуму - објава новогодишње честитке


Одлука о директном споразуму - закуп паркинг простора


Одлука о директном споразуму  - набавка хигијене


Одлука о изузећу - набаввка ЦИП-а


Одлука о директном поступку - роба за репрезентацију 


Одлука о директном поступку - услуга оглашавања 


Одлука о директном поступку - услуге дератизације 


Oдлука о директном поступку - набавка неонских сијалица


Одлука о директном поступку - израда дизајна


Одлука о директном поступку - набавка тонера


Одлука о избору најповољнијег добављача - набавка пакетића


Одлука о избору најповољнијег добављача - услуге штампања 


Одлука о директном споразуму - оглашавање на специјализованом комби возилом


Одлука о директном споразуму - оглашавање на билбордима


Одлука о директном споразуму - набавка промотивног материјала 


Oдлука о директном споразуму - систематски преглед радника


Oдлука о директном споразуму - услуга одржавања службеног возила


Одлука о директном споразуму - услуга прања службеног возила


Одлука о директном споразуму - услуга превоза реквизита


Одлука о директном споразуму - набавка цвјетног вијенца и свијећа


Одлука о директном поступку - набавка осигурање радника 


Одлука о директном поступку - набавка разгледница


Одлука о директном поступку - набавка патосница 


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - радионице "радионице "Управљање брзинама у насељу"


Одлука о избору најповољнијег понуђача - радионице "Категоризација и развој путне мреже у надлежности ЈЛС"


Одлука о директном поступку - набавка лаптопа


Poziv za dostavljanje ponude za javnu nabavku “Usluge za organizaciju i izvođenje obuke za službenike u jedinicama lokalne samouprave”


Poziv za dostavljanje ponude za javnu nabavku “Usluge za organizaciju i izvođenje obuke za službenike u jedinicama lokalne samouprave”


Oдлука о директном споразуму - изнајмљивање бубица 


Одлука о директном споразуму - избор новина за објављивање конкурса


Одлука о директном споразуму - набавка креда у боји 


Oдлука о директном поступку - набавка авионске карте


Одлука о директном споразуму - канцеларијски материјал


Одлука о директном споразуму - промотивни материјал


Oдлука о директном споразуму - набавка свјетлоодбојних трака


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - рачунарске услуге 


Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге штампе


Образац реализације уговора - набавка радара 


Oдлука о избору најповољнијег добављача - набавка радара


Одлука о поништењу поступка - организација и обука за службеника у ЈЛС


Oдлука о директном поступку - набавка усисивача


Позив за достављање понуда- услуге организације и извођења обука за службенике у јединицама локалне самоуправе

________________________________________________________________________________________________________________________________

Одлука о директном споразуму - набавка таблета


Oбразац реализације уговора - методологија за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја 


Одлука о избору - методологија за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја 


Одлука о директном споразуму - замјена гума 


Одлука о директном споразуму - превоз реквизита


Oдлука о директном споразуму - дератизација


Oдлука о директном споразуму - антивирус 


Одлука о директном споразуму - снимање прилога 


Одлука о директном споразуму - набавка дизел горива за службено ауто


Одлука о директном споразуму - изнајмљивање бежићног микрофона (бубице)Одлука о директном споразуму - осигурање службеног возила


Одлука о директном споразуму - набавка инфографова 


Одлука о директном споразуму - услуга одржавања службеног пута 


Одлука о директном споразуму - услуга поправки копир апарата 


Одлука о директном споразуму - услуга прања службеног возила


Oдлука о директном споразуму - извођење дјечије представа "Мирка"


Одлука о директном споразуму - канцеларијски материјал 


Одлука о директном споразуму - осигурање запослених


Одлука о директном споразуму - услуга објављивања чланака и илустрација у дјечијем часопису


Позив за достављање понуде - услуге екстерне репрезентацији за 2017. године 


Позив за достављање понуде - услуге усавршавања запослених у 2017. години


Позив за достављање понуде-услуга смјештаја у 2017. години 


Позив за доставу понуда за извођење представе о саобраћају "Мирка" према сценаријуму "10 лекција које живот значе", на подручју Републике Српске у току 2017. године 

Сценарио за представу "Мирка"


Одлука  о директном споразуму - објављивање текста јавног позива 


Одлука о директном споразуму - набавка IP/MPLS VPN 


Одлука о директном споразуму - фиксни телефон 


Одлука о директном споразуму - аутокозметика 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. ГОДИНА


РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ЗА 2016. ГОДИНУ 


Извод из плана јавних набавки - фонд 02 за 2017. годину


Одлука о директном споразуму - набавка тонера


Одлука о директном споразуму - објављивање новогодишњих честитки


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - роба за хемију


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - роба за репрезентацију 


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - услуга чишћења


Одлука о директном споразуму - оглашавње на билбордима 


Одлука о директном споразуму - промотивни материјал 


Одлука о избору најповољнијег понуђача - фејзбук промоција 


Одлука о директном споразуму - услуга оглашавања путем специјализованог комби возила


Јавни позив за доставу понуда за набавку услуге систематског прегледа радника


Измјене и допуне Позива за достављање понуде - услуге стручног усавршавања запослених


Измјене и допуне - услуге смјештаја


Одлука о избору најповољнијег добављача - услуга штампања


Образац реализације уговора/оквирног споразума


Oбавјештење о набавци - методологија за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској


Oдлука о избору најповољнијег понуђача -  - стручно усавршавање радника


Обавјештење о набавци-услуга штампања


Одлука о избору најповољнијег понуђача - обука за лиценциране ревизоре и провјериваче безбједности саобраћаја


Позив за набавку услуга спровођења једнодневне обуке за лиценциране ревизоре и провјериваче безбједности саобраћаја


Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда графичког дизајна


Позив за доставу понуде за дефинисање поруке кампање и израде графичког рјешења за превентивну кампању "Брзина"


Одлука о избору најповољнијег понуђача - смјештај


Одлука о избору најповољнијег понуђача - конгрес о путевима


Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге смјештаја у Бањи Вручици, Теслић


Одлука о избору најповољнијег понуђача - услуге стручног усавршавања


Образац реализације уговора/оквирног споразума


Oдлука о иубору најповољнијег понуђача - смјештај у Бијељини


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - радиоица на тему "Унапређење безбједности саобраћаја у области планирања и уређења простора"


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - радиоица на тему "Безбједност саобраћаја у зони школа"


Одлука о избору најповољнијег понуђача - смјештај у Источном Сарајеву


Одлука о избору најповољнијег понуђача - смјештај у Требињу


Oдлука о избору најповољнијег понуђача - смјештај на Златибору


Позив за набавку услуга ангажовања предавача и израде приручника за потребе одржавања радионице "Унапређење безбједности саобраћаја у области планирања и уређења простора у Републици Српској"


Позив за набавку услуга ангажовања предавача и израде приручника за потребе одржавања радионице "Безбједност саобраћаја у зонама школа"


Одлука о избору најповољнијег понуђача - међународна конференција у Врњачкој Бањи


Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда графичког рјешења


Oдлука о избору најповољнијег добављача - услуга штампања


Позив за доставу понуда за дефинисање поруке кампање и израде графичког рјешења за превентивну кампању "Појас"


Позив за достављање понуде за набавку услуге котизације са смјештајем на 11. Међународној конференцији "Безбједност саобраћаја у локалној заједници" 


Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја, у земљи и иностранству, у периоду до 31.12.2016. године за потребе Агенције за безбједност саобраћаја


Одлука о измјени одлуке број 13/2/404-212/16 - услуга штампања


Одлука о избору најповољнијег добављача - услуга штампања


Позив за набавку услуге учешћа и смјештаја на ХV Симпозијум са међународним учешћем "Вјештачење саобраћајних незгода и преваре у осигурању"


Обавјештење о набавци - штампање


Oдлука о избору стручног усавршавања II


Одлука о избору стручног усавршавања I


Позив за достављање понуде за набавку услуге екстерне репрезентације у земљи и иностранству


Одлука о избору најповољнијег понуђача - представа "Мирка"


Позив за достављање понуде за набавку услуге стручног усавршавања запослених на семинарима и стручним обукама за 2016. годину


Позив за доставу понуде за извођење дјечије образовне представе о саобраћају "Мирка"


План јавних набавки за 2016. годину - II измјена


План јавних набавки  за 2016. годину - I измјен


ЈАВНЕ НАБАВКЕ, 2015. ГОДИНА


РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА


Одлука о избору најповољнијег понуђача - систематски преглед радника Агенције


Одлука о избору најповољнијег понуђача - дизајн и припреме пратећег материјала за кампању "Алкохол"


Одлука о избору најповољнијег понуђача - израда цртаног филма


Jaвни позив за доставу понуда за набавку услуге систематског прегледа радника 


Oдлука о избору најповољнијег добављача - јавна набавка услуга оглашавања слогана и графичких рјешења на билбордима - кампања "Алкохол"


ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА - Израда синхронизованог цртаног филма,02.12.2015. година


Позив за достављање понуде за дефинисање поруке кампање "Алкохол"


Одлука о избору најповољнијег понуђача - композиција за образовно - едукативну представу "Мирка"


Oбавјештење о набавци - услуга оглашавања слогана и графичких рјешења на билбордима 


Позив за достављање понуде за набавку услуге стручног усавршавања запослених


Позив за набавку музичког дјела (композиције са текстом) за образовно-едукативну представу "Мирка"

 

© 2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab