Закони

 

Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ( "Службени гласник БиХ" број: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 9/18 )


Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број  63/11, 111/21)


Закон о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" број 89/13, 83/19)


Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске ( "Службени гласник Републике Српске 47/17, 17/23)


Закон о превозу опасних материја ("Службени гласник Републике Српске" број 15/16)


Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр.40/13)


Закон о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске" бр. 111/03)


Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске" бр.71/12, 79/15)


Закон о јавним путевима © 2022. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће:  BitLab CMS