У Бањој Луци озваничен почетак кампање „Возите безбједно електричне тротинете“

У Бањој Луци озваничен почетак кампање „Возите безбједно електричне тротинете“

БАЊА ЛУКА – У главном граду Репулике Српске, на платоу испред РК „Боска“, Ауто-мото савез Републике Српске озваничио је почетак превентивне активности под називом „Возите безбједно електричне тротинете„, постављањем саобраћајног полигона на којем је на практичан начин приказан правилно коришћење све популарнијег превозног средства, нарочито међу млађом популацијом, уз поштовање законских прописа.

Циљ провођења ове активности је повећање нивоа безбједности саобраћаја у Републици Српској кроз повећање безбједности возача електричних тротинета којих је све више на јавним путевима у Републици Српској, што за посљедицу има повећање конфликтних ситуација и догађање саобраћајних незгода са овим учесницима у саобраћају.

Кампања „Возите безбједно електричне тротинете“ спроводиће се до краја августа мјесеца текуће године, у сарадњи са Министарством саобраћаја и веза Републике Српске, Министарством унутрашњих послова Републике Српске, Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске, Градом Бања Лука и друштвено одговорном компанијом „BinBin“ БиХ д.о.о.

ЗАКОНСКИ РЕГУЛИСАНО КРЕТАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРОТИНЕТА

Подсјећамо, Република Српска је законски регулисала кретање електричних тротинета и других лаких личних електричних возила на путевима Српске у Закону о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима (ЗОБС) РС, Сл. Гласник РС број 111/21, и у Правилнику о начину и поступку издавања идентификационе потврде, Сл. Гласник број 56/22.

Према ЗОБС-у РС (члан 42. и 42. б), лако лично електрично возило, као што је електрични тротинет, електрични скејтборд, хаверборд, сегвеј и слично, представља возило на точковима које се дјелимично или потпуно користи као моторно возило за превоз једне особе на јавној, односно приватној површини и које се потпуно или дјелимично напаја из самосталног извора енергије са или без система самобалансирања, те има напон батерије до 100 VDC, односно интегрисани пуњач са улазом за батерије до 240 VAC.

КОЈЕ КЛАСЕ ПОСТОЈЕ

Класе 1 и 3 (максимална брзина кретања до 6 км/час)

Класа 1 – возила максималне конструктивне брзине до 6 км/час, без система самобалансирања и сједишта,

Класа 3 – возила максималне конструктивне брзине до 6 км/час, са системом самобалансирања и сједиштем или без сједишта.

Класе 2 и 4 (брзина до 25 км/час)

Класа 2 – возила максималне конструктивне брзине до 25 км/час, без система самобалансирања и сједишта,

Класа 4 – возила максималне конструктивне брзине до 25 км/час, са системом самобалансирања и сједиштем или без сједишта.

КОЈА ЈЕ ОБАВЕЗНА ОПРЕМА

Ограничивач брзине којим се обезбјеђује да се не прелази максимална конструктивна брзина, с тим да возила класе 2 и класе 4 обавезно имају и ограничење брзине на 25 км/час, а уколико се крећу површинама намијењеним за кретање пјешака, имају ограничење брзине на 6 км/час.

Сва возила треба да буду опремљена предњим и задњим катадиоптером, с тим да су возила класе 2 и класе 4 обавезно опремљена и предњим и задњим свјетлом за освјетљавање пута,

в) Све класе ових возила морају имати уређај за давање звучних сигнала.

Обавезе возачи електричних тротинета класе 1 и 3

Лица која користе за превоз електричне тротинете класе 1 и 3 (возила максималне конструктивне брзине до 6 км/час) обавезна су поштивати прописе из области безбједности саобраћаја којима је уређено кретање пјешака.

Обавеза лица које користи овакво возило (класе 1 или 3) јесте и да посједује идентификациону потврду и наљепницу за електрични тротинет којим се креће.

Обавезе возача електричних тротинета класе 2 и 4

Прописи из области безбједности саобраћаја којима је уређен саобраћај бицикала примјењују се  на лице које користи електрични тротинет класе 2 и класе 4 (возила максималне конструктивне брзине до 25 км/час).

Возачи електричних тротинета класе 2 и 4 морају обавезно испунити и сљедеће услове:

а) посједовати идентификациону потврду и наљепницу за електрични тротинет којим се креће,

б) имати више од 14 година,

в) посједовати потврду о познавању прописа о безбједности саобраћаја на путевима, коју издаје Завод у складу са прописима који уређују област безбједности саобраћаја или возачку дозволу којом се доказује право управљања возилом било које категорије,

г) за вријеме вожње носити на глави закопчану заштитну кацигу.

Електричним тротинетима било које класе није дозвољено превожење других особа.

ИДЕНТИФИКАЦИОНА ПОТВРДА И НАЉЕПНИЦА 

Идентификациону потврду и наљепницу издају станице техничког прегледа возила на захтјев власника, односно корисника електричног тротинета.

Идентификациона потврда за електрични тротинет је документ којим се потврђују техничке карактеристике електричног тротинета.

Идентификациона наљепница за електрични тротинет је наљепница која се поставља на електрични тротинет ради препознавања.

Трошкове издавања идентификационе потврде и наљепнице сноси тражилац идентификационе потврде и наљепнице, у износу од 20 КМ.

 

 

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab CMS