У сарадњи са Филозофским факултетом реализована израда четири студије

У сарадњи са Филозофским факултетом реализована израда четири студије

У 2022. години Агенција за безбједност саобраћаја, настављајући добру сарадњу са високошколским установама, у сарадњи са Филозофским факултетом, Универзитета у Бањој Луци, реализовала је израду четири студије:

Дистрибуција пажње и ефекат дистрактора на перцепцију у контексту саобраћаја“ (Основни циљ пројекта јесте утврђивање фактора ризика у саобраћају. Специфични циљеви су теоријски и практични. Теоријски циљ јесте да се продубе знања о начину на који дистрактори утичу на дистрибуцију пажње код млађих и старијих возача и могућност уочавања неочекиваних промјена или сигнала у визуелном и аудитивном простору. Практични циљ јесте да се та знања искористе у адекватнијој едукацији инструктора и полазника ауто-школа),

Имплицитно знање о кретању објеката и когнитивне пристрасности у контексту саобраћаја“ (Пројекат има за циљ да продуби наше знање о закључивању о кретању возила у саобраћају, било да се ради о интуитивном знању или утицају когнитивних пристрасности на ту врсту закључивања. Супротно очекивањима, наше закључивање о кретању објеката у великој мјери погрешно. Постоји и велики број когнитивних пристрасности, које представљају систематске обрасце одступања од норми или рационалности у просуђивању и које, такође, утичу на наше понашање. Погрешно изведени закључци о различитим аспектима кретања возила у саобраћају могу имати веома озбиљне посљедице, па чак и оне са смртним исходом),

 „Стандардизација норми за Пердуе тест“ (Циљ пројекта је установити осавремењене норме које би указивале на адекватну интелектуалну способност за управљање возилима на разложно великом узорку испитаника. Осим евидентирања нових норми, исход пројекта ће бити о вези између невербалних интелектуалних способности и различитих релевантних варијабли у саобраћајној безбједности (нпр. број прекршаја, самопроцијењено ризично понашање у саобраћају). и

Стање и перспективе саобраћајног васпитања и образовања у предшколским установама и основним школама“ (Циљ пројекта је идентификција садржаја саобраћајног васпитања и образовања у курикулуму предшколског васпитања и образовања и НПП- у основне школе, искустава васпитача и наставника, образовно-васпитних резулатата, евентуалних ограничења, услова и потреба интензивнијег развијања стратегија континуираног унапређивања саобраћајног образовања и васпитања дјеце предшколског узраста и ученика основношколског узраста).

Наведене студије можете преузети на нашој страници у секцији „Документи - истраживања“ на линку: 

https://www.absrs.org/index.php?idsek=385&Istrazivanja#.Y4CTs3bMKUk  

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab CMS