У Агенцији за безбједност саобраћаја одржан састанак радне групе за координацију активности

У Агенцији за безбједност саобраћаја одржан састанак радне групе за координацију активности

У Агенцији за безбједност саобраћаја Републике Српске одржан је састанак радне групе за координацију активности из области безбједности саобраћаја.

Радна група за координацију активности из области безбједности саобраћаја именована је од стране Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске, а чине је представници субјеката за безбједост саобраћаја дефинисано чланом 2. Закона о безбједности саобраћаја Републике Српске.

Основни задаци радне групе су координација активности свих субјеката безбједности саобраћаја, разматрање питања из области безбједности саобраћаја, предлагање мјера за унапређење безбједности саобраћаја, давање мишљења на стратешке документе и извјештаје о спровођењу истих, иницирање, доношења и учествовање у изради законских и других аката, давање мишљења на програме, планове и извјештаје о заједничким активностима субјеката безбједности саобраћаја, спровођење заједничких превентивних кампања, као и обиљежавање значајних датума.

Анализиране су информације о стању безбједности на путевима Републике Српске и усаглашене су превентивне и друге активности на унапређењу безбједности саобраћаја за наредни период.

 

 

 

 

 

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab CMS