У Београду одржана међународна конференција

У Београду одржана међународна конференција

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Србије уз подршку Европског савјета за безбједност саобраћаја (ЕТSC), Саобраћајног факултета, Универзитета у Београду, Криминалистичко полицијске академије и Факултета техничких наука из Новог Сада 06. марта 2014. године организовала је међународну научну конференцију „Индикатори перформанси безбедности саобраћаја“.

Индикатори безбедности саобраћаја представљају велики искорак у области безбедности саобраћаја. Дефинишу се квантитативно или квалитативно мјерило које је добијено из низа посматраних чињеница. Служе за оцјену и праћење стања безбједности саобраћаја и за вредновање ефективности предложених мјера. Посебан значај иникатора огледа се у праћењу учинка, праћења стања безбедности саобраћаја и за вредновање ефективности предложених мјера. Посебан значај индикатора огледа се у праћењу учинака, дефинисању и успостављању трендова, предвиђању проблема, процени политичког утицаја, поређењу и сл.

На конференцији су били присутни представници институција и организација из Србије задужене за снимање појединих индикатора, као и еминентне институције, организације и појединци из иностранства који су успоставили темеље снимања, праћења и информисања у погледу индикатора перформанси безбедности саобраћаја у Европи.

Испред Агенције за безбједност саобраћаја наведеној конференцији присуствовао је директор Агенције Милија Радовић и Миленко Џевер.

Предсједник научног одбора Конференције био је еминентни стручњак из области безбједности саобраћаја проф. др Крсто Липовац.  


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab