Обавјештење, радионице у Бијељини

Обавјештење, радионице у Бијељини

И ове године као и протеклих Министарство управе и локалне самоуправе и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у Градовима Требиње, Источно Сарајево, Бијељина и Бања Лука организују радионице на тему „Унапређење безбједности саобраћаја у области израде планске и техничке документације“ и „Безбједност саобраћаја у зонама школа“.

Радионица је намијењена начелницима и службеницима одјељења у чијем дјелокругу рада су послови саобраћаја, стамбено-комуналних послова и посова урбанизма и просторног уређења и грађења, те директорима и запосленим у основним школама.

Програм радионица је осмишљен тако да учесницима пружи одговоре на практична питања и изазове са којима се суочавају у раду, а кроз разматрање релевантних прописа и анализу актуелних проблема.

У понедјељак 23.5.2016. са почетком у 9.30 часова у просторијама ЈУ "Центар за културу" у Бијељини одржаће се  радионица на тему "Унапређење безбједности саобраћаја у области планирања и уређења простора", у оквиру које ће се обрадити аспекти планирања садржаја и саобраћаја у непосредном окружењу школа, те аспекти прикључивања на јавни пут.

Са истим временом почетка, и на истом мјесту,  24.5.2016. године одржаће се и радионица на тему "Безбједност саобраћаја у зони школе", којом се жели, запосленим, те доносиоцима одлука у јјединицама локалне самоуправе приказати најновија сазнања у анализи те дати  могући правци дјеловања у циљу подизања нивоа опремљености  и истовремено стања безбједности саобраћаја у зонама школа.


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab CMS