Ранг листа подржаних пројеката- II Јавни позив 2018

Ранг листа подржаних пројеката- II Јавни позив 2018

На основу ЈАВНОГ ПОЗИВА за достављање пројектних приједлога за суфинансирање из средстава која уплаћују друштва за осигурање и филијале друштава за осигурање из ФБиХ као дио превентиве за реализацију пројеката унапређења безбједности саобраћаја, објављеног 22. маја, 2018. године у дневним новинама "Глас Српске", Агенција за безбједност саобраћаја објављује ранг листу подржаних пројеката.

Према члану 7. став 6. Критеријума за додјелу средстава јединицама локалне самоуправе број: 13/2/052-556/18 од дана 16.05.2018. године, учесници на јавном позиву имају право приговора на листу вреднованих и рангираних пројеката, путем поште, у року од три дана од дана објављивања исте.

Ранг листу подржаних пројеката можете преузети на следећем линку: /sajt/doc/File/Rang%20lista%20podr%C5%BEanih%20projekata_II%20Javni%20poziv_2018.pdf

Сви остали пројекти нису подржани у складу са претходно наведеним критеријумима.


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab