Пројекат „Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз модернизацију и развој наставног плана и програма основних и мастер студија“ (TRAFSAF)

Пројекат „Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз модернизацију и развој наставног плана и програма основних и мастер студија“ (TRAFSAF)

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске учествује у пројекату под називом „Унапређење безбедности у саобраћају у земљама Западног Балкана кроз модернизацију и развој наставног плана и програма основних и мастер студија“ (TRAFSAF) који је суфинансиран од стране Европске Комисије.

Детаљи пројекта:
 
ПРОЈЕКТНИ КОНЗОРЦИЈУМ
 
Координатор  
 • Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 
Партнерске установе из земаља Западног Балкана
 • Универзитет у Новом Саду
 • Висока техничка школа струковних студија Ниш
 • Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу
 • Универзитет у Сарајеву
 • Синергија Универзитет Бијељина
 • Универзитет Црне Горе
 • Адриатик Универзитет Бар

Партнерске установе из земаља Европске Уније

 • Политехнички универзитет у Мадриду, Шпанија
 • Обуда универзитет, Мађарска
 • Технолошки универзитет Лублин, Пољска
 • Универзитет у Марибору, Словенија

Неакадемске партнерске установе

 • Агенција за безбедност саобраћаја, Република Србија
 • Агенција за безбедност саобраћаја, Република Српска
 • Алфа Центар, Црна Гора
 • Центар за развој локалних заједница, Косовска Митровица

О TRAFSAF ПРОЈЕКТУ

Факултет техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици учествује у Erasmus + пројекту Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAF. Општи циљ пројекта ТРАФСАФ је да подржи модернизацију високошколских установа у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Косову * у области транспорта и саобраћајног инжењерства увођењем нових наставних планова и програма, као и да се унапреди знање о професионалцима за безбедност саобраћаја, заснованим на препорукама националних стратегија за безбедност саобраћаја на Западном Балкану.

Модернизоване лабораторије са најсавременијом хардверском и софтверском опремом за симулације, где ће студенти стицати практична знања која се могу одмах применити, као и савремене библиотечке јединице ће допринети иновативним новим студијским програмима. Ова опрема ће се користити и за обуку професионалаца.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Општи циљ пројекта је унапређење квалитета високог образовања у области транспорта и саобраћајног инжењерства; јачање њене релевантности за тржиште рада и друштво; јачање нивоа компетенција и вештина стручњака у земљама Западног Балкана (Србија, Црна Гора, Косово *, Босна и Херцеговина) кроз развој нових компетенција и побољшање постојећих основних / мастер програма, у складу са трендовима ЕУ.

Посебни циљеви пројекта су:

 • Идентификација кључних питања сигурности у саобраћају у земљама партнерима,
 • Развој и имплементација нових и савремених курикулума за основне и мастер студије у складу са Болоњским захтевима и националним стандардима акредитације,
 • Развој едукативних тренинга и материјала за обуку стручњака за безбедност у саобраћају.

Више детаља о пројекту можете наћи на линку: https://trafsaf.pr.ac.rs/

 


©2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
Покреће :  BitLab CMS